მდიდრის წუწუნი ღარიბ კაცს თავის სიღარიბეს დაავიწყებსო

      Comments Off on მდიდრის წუწუნი ღარიბ კაცს თავის სიღარიბეს დაავიწყებსო

Moles and misers live in their graves (Br.).

A rich miser is poorer than a poor man (Am.)

Un avare riche est plus pauvre qu’un pauvre homme.

Un riche se pleigne plus qu’un pauvre.

Брюзжание богатого заставило бедняка свою бедность забыть (досл.).

Богатый и не тужит, да брюзжит.

Не хитро жить издеваючись; хитро жить измогаючи.

Je reicher, ja kärger.

Der Milde gibt sich reich, der Geizige nimmt sich arm.

Altın leğenin kan kusana ne faydası var.

لا تشكيلي/ وعيوني مليانة دموع/ إذا اولادك عريانين واولادي ميّتين من  

الجوع   (სირ.)

لا تشكيلي ببكيلك   (ლიბან.)

أشكى لمين وكلّ الناس مجاريح    (ეგვიპტ.)