მდიდრისას კატას ტიროდნენ, ღარიბისასა – კაცსაც არაო

      Comments Off on მდიდრისას კატას ტიროდნენ, ღარიბისასა – კაცსაც არაო

The fat ox in the stall gives no thought to the hungry as they pass by (Am.).

Не that is warm thinks all are so (Am.).

Не whose belly is full believes not him who is fasting (Br.)

Little knows the fat man what the lean thinks (Br.).

Little knows the fat sow what the lean does mean (Br.).

Little knows the fat sow what the lean one thinks (Am.).

A man with a full belly thinks no one is hungry (Br.)

Les riches ne comprennent pas les affamés.

Bien repu, on oublie qu’il est des affamés.

Богатый бедному не брат.

Никто того не ведает, как (где) бедный обедает.

Сытый голодного, а богатый бедного не знает.

У богача кота оплакивали, а у бедняка – и о человеке не плакали (досл).

Богатый в пир, убогий в мир (т.е. по миру).

Богатый пузатеет, а бедный тощает.

Богатый бедному не брат.

Никто того не ведает, как (где) бедный обедает.

Сытый голодного, а богатый бедного не знает.

Голодному хлеб – сытому причуды.

Selig sind die Reichen, alles muss ihnen weichen.

Reich und arm gehen selten Arm in Arm.

Der Satte versteht den Hungrigen nicht.

Zenginin hastalığı, fıkaranın ölüsü.

عندك قرش بتسوى قرش / ما عندك قرش ما بتسوى قرش    (სირ.)

ما عندك إحسان ما عندك لسان    (ლიბან.)

لا إحسان ولا حلاوه لسان    (ერაყ.) 

المال قاض (قويّ)   (ლიტ.) 

المال ميّال     (ლიტ.)

الذباب يلحق دقنة بيّاع الدبس   (ლიტ.)

من قلة ما في بيده ما بقي حدا يريده    (ლიტ.)

الدبّان بيهدّي عالحلو    (სირ. / ლიბან.)

الدبّان بيهدّي عالدبس    (პალესტ.)

الدبّان بيهدّي عالعسل     (იორდან.)

الدبّان وقعته في العسل كثيره     (იორდან.)

الدبّان بيعرف و ش اللبن    (ეგვიპტ.)