მჭადი ვჭამე – იმან მომკლა, არ ვჭამე და – შიმშილმაო

      Comments Off on მჭადი ვჭამე – იმან მომკლა, არ ვჭამე და – შიმშილმაო

Another yet the same (Br.).

Between two evils ’tis not worth choosing (Br.).

Don’t swap the witch for the devil (Am.).

It is six of one and half a dozen of the other (Br.).

It’s six of one, half a dozen of the other (Am.).

Neither barrel a (the) better herring (Br.)

Choisir entre deux maux.

Поел чурек – чурек убил, не поел – голод (досл.).

Хрен редьки не слаще, черт дьявола не лучше.

Дым c чадом сошелся.

Что в лоб, что по лбу.               

Wenn ein armer ein Huhn verspeist, so ist er krank oder das Huhn.

Aus dem Regen in die Taufe kommen.

Aus der Pfane ins Feuer fallen.

Aus der Charibda in die Szylla geraten.

Wer zwischen Hammer und Ambos kommt, wird geschlagen.

Der Hunger kostet wenig, der Überdruß viel.

Das Essen bringt mehr um als das Schwert.

Aç doyurmak zordur

ما هو إلا غرق أو شرق    (ლიტ.)

تعددت الأسباب والموت واحد       ( სირ.)

العمر واحد والربّ واحد  (ლიტ. / ეგვიპტ.)