კვიცი გვარზე ხტისო

      Comments Off on კვიცი გვარზე ხტისო

A tree is known by its fruit.

Like father, like son.

As mother and father, so is daughter and son (Am.).

As is the mother, so is the daughter (Am.).

Like mother, like child (Br.).

Like mother, like daughter (Am., Br.)

Like father, like child (Br.).

Like father, like son (Am., Br.)

Like begets like.

Like breeds like (Br.).

The like breeds he like (Am.)

Bon chien chasse de race.

Le fruit ne tombe jamais loin de l’arbre

Tel arbre, tel fruit.

Tel père, tel fils.

Les chiens ne font pas des chats.

Les loups ne font pas des agneaux.

Яблоко от яблони недалеко падает.

Каков род, таков приплод.

Как старый петух кукарекает, так делает и молодой.

Каков отец, таков и сын.

Каков род, таков и приплод.

Каков Савва, такова ему и слава

Wie der Vater, so der Sohn( wie die Mutter, so die Tochter);

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm;

Der Apfel fällt nicht weit vom Baum;

Der Wein schmeckt nach (dem) Faß;

Man sieht am Nest, was für ein Vogel darin wohnt;

Wie der Herr, so’s Gescherr;

Wie der Hirt, so das Vieh; (vgl. lat Qualis rex, talis grex).

Bal da bir bahası da bir. Cins cinse çeker

 

فرخ البطّ عوّام     (ლიტ.)

ابن البطّ عوّام   (ლიტ.) 

الحصاة من الجبل   (ლიტ.)

أوّل الشجرة النواة    (ლიტ.)

من الحبّة تنشأ الشجرة    (ლიტ.)

خذ الأصيل ولو كان على الحصير   (ლიტ.)

لا تلد الفأرة إلّا الفأرة  ولا الحيّة إلّا الحيّة    (ლიტ.)

ابنك ابن أيرك ليس ابن غيرك    (ლიტ.)

أدب الأولاد ورا الباب / والديهم    (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

من يشهد للعروسة، قال أمّها وخالتها    (ლიტ. ეგვიპტ.)

بنت الخائضة خوّاضة   (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

الصبّار يطرح صبيره    (ლიტ.  / ლიბან.)

    امسك الوردة وشمها تطلع البنت لامّها (სირ.)

فقير أخد فقيره جابوا شحاده صغيره    (იორდან.)

التين الشّوكيّ يطرح شوك و شجرة التين تطرح تنن      (პალესტ.)

خد بنت الأصول لا زمن يطول    (ეგვიპტ.)

خد الأصيله ونام ع الحصيره    (ეგვიპტ.)