მახინჯ სხეულში მახინჯი სულიაო

      Comments Off on მახინჯ სხეულში მახინჯი სულიაო

He  that does evil never wins good.

A sound mind (spirit) in a sound body (Br.). -positive

A strong body makes the mind strong (Am.) – positive

Dans corps laid âme laide

Lui qui fait le mal ne gagne jamais bon.

В уродливом теле – уродливый дух (досл.).

Грешное тело и душу съело.

Hässlich wie die Nacht/ wie die Sünde.

(Antonym: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper).  

İnsafı olmayanın imanı da olmaz.

Çirkin vücutte çirkin can olur.

 

العقل الدميم في الجسم الدميم   (ლიტ.)

    من (اللى) نفسها دنيّة جسمه دنيّ(ლიტ. / სირ.)

النفس فقير فى الجسم الفقير     (პალესტ.)