ღარიბის ქისა მუდამ ცარიელიაო

      Comments Off on ღარიბის ქისა მუდამ ცარიელიაო

A beggar can never be bankrupt.

The beggar’s bag has no bottom (Br.).

A beggar’s purse is always empty (is bottomless) (Br.).

A beggar’s scrip is never filled (Br.).

The beggar’s wallet has no bottom (Am.).

The beggar’s wallet is a mile to the bottom (Am.)

Un mendiant ne peut jamais être en faillite.

À coquin honteux bourse plate.

И холодно, и голодно, и мошна пуста.

Богатый о корабле, бедный о кошеле (т. е. тужит).

Как мошна пуста, так запекутся уста.

Суму нищего не наполнишь.

Der Beutel  des Armen ist immer leer;

So geht es in der Wellt, der eine hat den Beutel, der andere hat das Geld;

Armut ist keine Schande, aber leerer Sack steht nicht gut aufrecht;

Dem Armen bläst der Wind immer ins Gesicht;

In wessen Beutel Schroten sind, dem gehören auch die Kinder;

Was soll mir der Beutel, so ich kein Geld hab’;

Was nützt der schöne Beutel, wenn nichts drinn ist?

Yoksul rençberin de ziraati de yoksuldur.

Fakirin ekmeği çavdar, ineği keçidir.

Fukaranın cebi boş kalbi doludur.

 

لا يملك شروى نقير         (ლიტ.)

الفكر (الفقر) ثوب نار  (ერაყ.)