ძნელი გასახედნი მოზვერი კარგი ხარი ვერ დადგებაო

      Comments Off on ძნელი გასახედნი მოზვერი კარგი ხარი ვერ დადგებაო

A hard beginning makes a good end.

Un commencement dur ne fait pas de bonne fin.

Плохое начало ведет к плохому концу.

Плохому началу — плохой конец.
Лиха беда — начало.

Всякое начало трудно.

Правильное начало — половина дела.

Nicht jedes Feld trägt jede Frucht;

Das ist die schlimmste Frucht, die nie reif wird;

Solche Frücht’ baut man nicht an, die man nicht verkaufen kann;

Wächst die Frucht im Januar, wird sie in der Ernte rar;

Ungleich Gespann macht schlechte Furchen.

Alim yaşadıkça koç olur, cahil yaşadıkça hiç olur.

 

الطريق يبيّن من أوّل     (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

ما الأوّل حسُن حسُن الآخر     (ლიტ.)

البغل الشموس  ما يتربّاش    ( ეგვიპტ.)

البغل الشموس اللى هارب قدّام أمّو ما يتربّى    (სირ.)

كلّ شى يباين على حرف اللقّان     (ეგვიპტ.) 

اللى أوّله شرط آخره نور   (ეგვიპტ.)

كلّ شى فى أوّله صعب    (ეგვიპტ.)