ალვის ხე ცამდის ასული ჭიანჭველას წაუქცევიაო

      Comments Off on ალვის ხე ცამდის ასული ჭიანჭველას წაუქცევიაო

A little axe cuts down big trees.

The smallest axe may fell the hugest oak.

A little rain stills a great wind (Am.).

The smallest axe may fell the hugest oak (Br.)

Small rain allays a great wind (Br.).

A small rain lays a great dust (may allay a great storm) (Am.).

Small rain lays (will lay) great dust (Br.)

A little wind kindles a big flame (Am.).

No viper so little, but has its venom (Br.).

A thorn is small, but he who has felt it doesn’t forget it (Am.)

Traduction : La petite hache peut faire tomber le plus grand chêne .

Petit homme abat grand chêne.

Высок тополь, да маленьким топором срубить можно (досл.)

Мал муравей, да горы копает.

Мал ноготок, да остёр.

Невелика мышка, да зубок остёр.

Невелика птичка, да ноготок остёр.

Мал золотник, да дорог.

Муравей невелик, а горы копает.

Мал соловей, да голос велик.

Невелика блошка, да спать не дает.

Велик осел, да воду возит, мал сокол, да на руках носят.

Без гайки и трактора нет.

Иголка маленькая, а сильно колет.

Кобыле – брод, курице – потоп.

Мал грех, да большую вину несет.

Мал, да удал.

Не велика мышка, да зубок востер.

От искры пожар рождается.

Kleine Leute haben oft mehr Geist als grosse;

Ein kleiner Stein im Wege wirft einen großen Wagen um;

Was Gewalt nicht vermag, das steckt List in den Sack;

Ameisen haben auch Galle;

Klugheit geht über Stärke;

Armut ist listig, sie fängt auch einen Fuchs;

Kleine Glöcklein klingen auch;

Kleine Häuser haben auch Fenster.

Az ateş çok odunu yakar.

Küçük taş da baş yarar.

Küçük bir delik, koca gemiyi batırır.

الناموسة تقتل الفيل      (ლიტ.)

الشرارة تحرق الحارّة   (ლიტ.)

بغاث الطير أكثرها فراخا    (ლიტ.)

مش باين من الأرض    (ეგვიპტ.)

هلهوله للجاتل (للقاتل) لجمن   (ერაყ.)

يا أرض استدّي  ما حدا قدّى    ( სირ. / ლიბან.)

يلعب بثعبان يقول دودة    (ლიტ.)

قدّ عقلة الإصبع     (ლიტ.)

قد عقله الصبّاع     ( სირ.)