ავმა სახლმა, ავმა კარმა ავად გამადედაკაცა, კარგმა სახლმა, კარგმა კარმა კარგად გამადედაკაცა

      Comments Off on ავმა სახლმა, ავმა კარმა ავად გამადედაკაცა, კარგმა სახლმა, კარგმა კარმა კარგად გამადედაკაცა

Bad bird, bad eggs.

Of an evil crow an evil egg.

Children are what their mothers are (Am.).

Like hen, like chicken (Am.).

Like hen, like children (Br.)

Tel père tel fils.

Telle  poule, tel poulet

Яблочко от яблони недалеко падает (о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное поведение от отца, матери).

Какова березка, такова и отростка.

Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки.

Какова матка, таковы и детки.

Какова мать, такова и дочь.

Каков корень, таков и плод.

Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын.

Каково дерево, таковы и сучья.

Каково семя, таково и племя.

Каков отец,таков и молодец.

Каков плод, таков и приплод.

Кто от кого, тот и в того.

Маленькая собачка лает большой подражает.

Орел орла плодит, а сова сову родит.

От бобра – бобренок, от свиньи- поросенок.

Отец – рыбак, и дети в воду смотрят.

От хорошего дерева  хороший плод.

От худого семени не жди доброго племени.

От худой курицы худые яйца. 

От яблони яблоко родится,от ели – шишка.

По семени и плод.

Wie der Hausherr, so das Haus;

Eintracht baut das Haus, Zwietracht reíßt es nieder;

Eintracht ernährt, Zwietracht verzehrt.

Ağası güçlü olanın kulu asi olur.

Armut dalının dibine düşer.

Armut daim dibine düşer.

Cins cinse çeker.

Kele kız, kele gelin, nasıl kız, öyle gelin.

اللى يقول لمراته يا هانم يقابلوها على السلام     (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

اللى يقول لمراته يا عوره تلعب بها الناس الكوره     (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

إذا كان صاحب البيت يزمّر، لايش الستّ ما ترقص؟     (ლიბან.)

احترم الكلب لأجل رعيه     (ლიტ.)

     دعوا قذف المحصنات، تسلم لكم  الأمّهات (ლიტ.)

المناكح الكريمة مدارج الشرّف     (ლიტ.)

المراه خيرها لجوزها وشرّها لأهلها       (იორდან.)

صيت (خير) الشباب وراء بابهم / والديهم    (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

      المرأه اذا ما تضربها اضرب خيالها(ერაყ.)