შვიდ შვილს უფრო უჭირს ერთი მამის შენახვა, ვიდრე მამას შვიდი შვილის შენახვა

      Comments Off on შვიდ შვილს უფრო უჭირს ერთი მამის შენახვა, ვიდრე მამას შვიდი შვილის შენახვა

It is more difficult for seven siblings to look after their dad than for the dad to look after his seven chidren (translation:

Children do not appreciate their parents)

Traduction : Un père est plus difficile à soutenir pour sept enfants que sept enfants pour un père.

У семи нянек – дитя без глаз.

У семи пастухов не стадо.

У семи пастухов овцы не стадо.

Не велик городок, да семь воевод (семибоярщина).

Семеро капралов над одним рядовым.

Не слугам госпожу, а госпоже слуг будить.

Где много пастухов, там овцы дохнут

Где нянек много, там дитя безного.

У семи мамок дитя без глаза (глазу)

Ein Vater kann eher zehn Kinder ernähren als zehn Kinder einen Vater.

Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.

Sofrada doymadan önce  kalkmayı bilmeyen, doymayı da bilmez.

الوالدين للولد والولد لنفسو     (სირ.)

إذا كثر طبّاخون فسد اللحم   (ლიტ.)

قط  ملك و  لا  جمل شرك     (ეგვიპტ.)

خراب ملك ولا سرايا شرك     ( სირ.)

حمارك الأعرج  و  لا  جمل بن عمك     (არაბეთის ნ. / კ.)

        من كثر الطباخين احترقت الطبخه(ლიტ. / სირ.)

ست وجارتين على قلي بيضتين   (სირ. /ლიბან.)

الست والجاريه على مشط بساريه    (ეგვიპტ.)

الست والجريه على صحن بساريه   (ეგვიპტ.)

ستّ خايطات وطول اليوم بتغيّر فساتين    (იორდან.)

ناري ولا جنّة شرك      (ლიტ.)

نار القريب ولا جنّه شرك    (ეგვიპტ.)

نار جوزى ولا جنّه ابويا         (იორდან.)