თავის დროზე მთესველი თავის დროზე მოიმკისო

      Comments Off on თავის დროზე მთესველი თავის დროზე მოიმკისო

Early start makes easy stages (Br.).

Не that would thrive must rise at five (Am.).

Sooner begun, sooner done (Br.)

Il faut semer qui veut moisonner.

À n’importe quelle affaire son temps.

Во время посеешь, во время пожнешь.

Береги денежку на черный день.

Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь.

Все хорошо вовремя.

Всякому делу свое время.

Wie die Saat, so die Ernte.

Was du säest, das wirst du ernten.

Wer nicht sät, der kann nicht ernten.

Ak akçe kara gün içindir.

من قنع فنع   (ლიტ.) 

من اشترى اشتوى     (ლიტ.)

من بذر حصد    (ლიტ.)

من رشّ دشّ    (ლიტ.)

املأ ايدك رشّ تملأها قِش   (ლიტ.)

في الحركة بركة       (ლიტ.)

من جّد وحد، ومن زرع حصد       (ერაყ.)

الإيد التعبانة شبعانة     (იორდან.)

مين ما بيعمل ما بياكل    ( სირ. ლიბან.)

من العجز التواني نتجت الفاقة   (ლიტ.)