ამოღებული ხმალი

      Comments Off on ამოღებული ხმალი

–მზადმყოფი საბრძოლველად, მისაშველებლად, დასახმარებლად.

Lit: Unsheathed  saber/sword

Fig: Ready for struggle, help

Fig: Accepter la lute; être sur le sentier de la guerre;

Lit:Sabre/épée tiré (non engainé)

Fig:Prêt à s’engager dans un combat, à aider.

Достать меч из ножен (досл.)/ перен. – проявить готовность к войне, к помощи в борьбе

Меч наголо перен.

Поднять меч, точить меч – готовность  к войне перен.высок. ритор. Употребляется как символ войны.

wörtlich: „ein gezückter Säbel».

übertragene Bedeutung:  j-d ist hilfsbereit und tapfer;

J-s Herz hängt an j-m/etwas;

j-m Beistand, Hilfe leisten.

Kılıftan Çıkarılmış kılıç

Mec. Mücadele için hazır olan, yardım.

معنى حرفيّ:    السيف المصلت

معنى مجازيّ:  المستعدّ ب… \ هو على استعداد ل… (كفاحه \ مساعدته…)

       السيف المستلّ(ლიტ.)

الروح الكفاحي      (ლიტ.)