სოფელი ერთ დღეს არ აშენდებაო

      Comments Off on სოფელი ერთ დღეს არ აშენდებაო

Rome wasn’t built in a day.

A bird makes his nest little by little.

Rome n’est pas bâtie à un jour

Ни в один день Москва строилась.

Рим не в один день построен. (в англ. впервые в 1545 году)

Не вдруг Москва строилась.

Не разом (не в день, не в сутки) Москва построена.

Москва веками строилась.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается .

Rom ist nicht in einem Tage gebaut worden;

Moskau ist nicht auf einen Schlag erbaut worden;

Man muss erst bauen, ehe man einreissen kann.

Ülke bir günde kurulmaz.

Merdiven ayak ayak çıkılır.

ما خُلكت (خلقت)  الدنيا بيوم     (ერაყ.)

العافيه درجات     (ერაყ.)

ما اجت الدنيا بيوم    (სირ.)