პურს ცხელ თონეში აცხობენო

      Comments Off on პურს ცხელ თონეში აცხობენო

Make hay while the sun shines (Am., Br.).

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud.

Куй железо, пока горячо.

Не дорог час временем, а дорог улучкой.

Час упустишь, годом не наверстаешь.

Упустишь огонь — не потушишь.

Жнут поле в пору.

Когда дрова горят, тогда и кашу варят.

Обед тогда варят, когда дрова горят.

Коси коса, пока роса.

Надо веять, пока ветер веет.

Тогда пляши, когда играют.

Когда пир, тогда и песни.

Когда торг, тогда и с возом.

Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Schmiede das Eisen so lange es glüht.

Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.

Demir tavında, dilber çağında.

Yel eserken harmanını savur.

Su akarken testiyi doldurmalı.

Yağmur yağarken küpleri doldurmalı.

 

اطرق الحديد ما دام ساخنا    (ლიტ.)

طروق الحديد ما دام حاميا   (სირ.)

اطرق الحديد وهو حام   (ლიტ.)