ბევრი საცრის პური მიჭამია

      Comments Off on ბევრი საცრის პური მიჭამია

(კატეგორია: გამოცდილება, ნახვა)

ხატოვ. ბევრი რამ გამომიცდია.

Fig: to come to know; to experience a lot of things; be old and experienced

Fig:j’ai une grande experience, j’ai vecu beaucoup de choses

Прошел через огонь, воду и медные трубы.

Много испытать.

Пройти через тяжелые испытания.

übertragene Bedeutung:  Ich habe vieles erprobt, erfahren/Ich bin durch das Leben

gegangen.

Dokuz yorgan eskitmişim.

    حلب الدهر من عسل وصاب  (ლიტ.)

        حلب الدهر أشطره(ლიტ.)

      تكبّد كثيرا من المحن  (ლიტ.)

شرب الصاب والعلقم      (ლიტ.)

أكل عليه الدهر وشرب         (ლიტ.)

         عفّى عليه الزمن(ლიტ.)

    طحنته الأيام   (ლიტ.)

يوعى من زمن هارن وقارون       (ერაყ.)