კარის გამოკეტვა

      Comments Off on კარის გამოკეტვა

–ხატოვ. ოჯახის ამოწყდომა, სახლში ცოცხალი არსების დაურჩენლობა.

Fig: To die out; there is not a single living soul left in the family

Fig:S’éteindre; il n’y a pas d’un seul âme vivante ; pas un homme mortel.

Заколачивать двери (пустого дома), заколачивать (окна досками), наглухо закрыть.

Заколоченный дом – пустой, без жильцов.

Wörtlich: « J-m die Tür (von aussen) zuschliessen/zuriegeln, j-n einsperren“.

übertragene Bedeutung: J-s  (ganze)  Familie wird  ausgerottet.

Kapıyı sert kilitleme. Mec. Aile imhası, yok edilmesi.

معنى حرفيّ:      سكّر الباب

معنى مجازيّ:

        تخرّب البيت(ლიტ.)

خرب بيتو     (სირ. / ლიბან.)