გულის გახევება

      Comments Off on გულის გახევება

გულქვა, შეუბრალებელი გახდომა.

To become hard-hearted; to become cruel/merciless;  to be (like) a hard-boiled egg

Etre, devenir cœur  de pierre, cœur  de rocher, cœur de granit, boit de cœur, sécheresse de cœur

Каменное сердце Разг. Неодобр. – о бессердечном человеке.

Wörtlich: « J-d ist hartherzig ».

übertragene Bedeutung: J-d ist herzlos, gefühllos, grausam, erbarmungslos, unbarmherzig;

kühl bis ans Herz hinein (sein, werden).

Duygusuzlaşmak. Hissizleşmek.

لا قلب له   (ლიტ.)

قاسى القلب  (ლიტ.)

استحجر قلبه  (ლიტ.)

يأكل قلبه الأسى   (ლიტ.)

أسود القلب   (ლიტ.)

إنسان قاس   (ლიტ.)

إنسان ظالم   (ლიტ.)

عديم الشفقة   (ლიტ.)

      وحشىّ (القلب)(სირ. / ლიბან.)