კალთის გადაფარება

      Comments Off on კალთის გადაფარება

მზრუნველობა, მფარველობის გაწევა, შველა, დახმარება

To have /see  somebody under one’s wing; to protect semebody

Veiller sur;

Garder; protéger.

Держать под крылышком, проявлять заботу, опекать, заботиться, печься, окружать вниманием, уделять внимание, окружать заботой, проявлять внимание, держать под своим крылышком, радеть.

Bevormunden;

sich kümmern (В um jemanden); in jemandes Obhut sein (В N)

(j-m) Fürsorge zukommen lassen

auf (etw.) bedacht sein

(D, j-n) angelegen sein lassen

wörtlich: „J-s Rockschoss über sich  decken“.

übertragene Bedeutung: sich in j-s Obhut begeben;

J-n unter seine Fettiche nehmen, J-n beschützen;

J-n mit Hingabe pflegen;

J-n umhegen/umsorgen;

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

J-m Beistand leisten;

J-m unter die Arme greifen;

auf  j-s Seite stehen;

J-s Partei ergreifen;

J-n unter den Arm nehmen/stützen. 

Bakım, destek, yardım.

        دافع عن شخص بكلّ قواه(ლიტ.)

         اهتمام زائد(ლიტ.)

        أوقفه على رجليه(ლიტ.)

        طاب له نفسه(ლიტ.)

          مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

          مدّ يد العون(ლიტ.)

عماد ثابت إنّه       (ლიტ.)

       رضفه الطريق(ლიტ.)

      (أوقفه) في سبيل الغاية (ლიტ.)

      (أوقفه) في طريق مستقيم (ლიტ.)

      وضع طريقا (ل…)(ლიტ.)

      مهّد طريقا (ل…)(ლიტ.)

      أفسح طريقا (ل…)(ლიტ.)

أفسح له الطريق       (ლიტ.)

مدّ طريقا       (ლიტ.)