პური მეპურეს დააკვრევინე და ერთი პური მეტი მიეციო

      Comments Off on პური მეპურეს დააკვრევინე და ერთი პური მეტი მიეციო

a) Every cook knows to lick her own fingers (Am.).

Every honest miller has a thumb of gold (a golden thumb) (Br.).

b) You cannot make an omelet (pancakes) without breaking eggs (, Br.)

As the work, so the pay.

A good servant must have good wages (Am.).

The labo(u)rer is worthy of his hire (Am., Br.).

A workman is worth of his hire (Am.)

Chaque cuisinier sait  lécher ses propres doigts.

Chaque meunier honnête a un pouce d’or.

On ne saurait manier du beurre qu’on ne s’en graisse les doigts.

Tel ouvrier, tel ouvrage.

Tel travail telle recompense.

Пусть пекарь хлебы сам в печь отправляет, а ему на один хлеб больше оставь (досл.).

У огня, да не погреться

У хлеба не без крох

Хорошо смазал – хорошо и поехал.

Работнику полтина – мастеру рубль.

По работе и деньги.

Какова работа, такова и плата.

Jeder Handwerk will seinen Meister.

Ekmekçiden ekmek, bir de baş.Ekmeğin varsa , değirmenciye ver.

ادى العيش لخبّازينه ولو ياكلوا نصّه    (სირ. /ლიბან. / ეგვიპტ. / ერაყ.)

الّذي يدخل فيما لا يخصّه يندم  (ლიტ.)

لا تجر فيما لا تدري  (ლიტ.)

كلّ واحد وضربه   (ლიტ.)

الغراب أعرف بالتمر    (ლიტ.)

الثور يمحي أنفه بروقه    (ლიტ.)

صنعة في اليد أمان من الفقر    (ლიტ.)

إذا ابنك سارق لقّمه يده   (ლიტ. / სირ.)

انطي الخبز اخبازته ولو اكلت نصّه          (ერაყ. )

أخرس وعامل قاضى       )ეგვიპტ.)

أعط القوس باريها   )ეგვიპტ.)

الجمّال ما يصير قزّاز      (იორდან. / ერაყ.)

اسمه بالحصّاد ومنجله مكسور    (ერაყ. )