ბატის პატრონს ქათამზე უარი არ უთხრაო

      Comments Off on ბატის პატრონს ქათამზე უარი არ უთხრაო

Kaz gelen yerden, tavuk esirgenmez.