კბილი კბილის წილ და თვალი თვალის წილ

      Comments Off on კბილი კბილის წილ და თვალი თვალის წილ

One nail drives out another.

A chaire de loup, sauce de chien.

Алмаз алмазом гранится.

Клин клином вышибают.

Лихое лихим избивает.

Сила силу (солому) ломит.

Алмаз алмазом режется, вор вором (плут плутом) губится.

Кол колом выбивай.

Bir çivi bir başkasını dışarı çıkarır.

Çivi çiviyi çıkarır.

 

إنّ الحديد بالحديد يفلح    (ლიტ.)

لا يفلّ الحديد إلا الحديد    (ლიტ.)

قابل المعروف بالمعروف والشرّ بالشرّ     (ლიტ. /  სირ. / ლიბან.)

إنّ الهوان للئيم مرأمة     (ლიტ.)

تجازي القروض بأمثالها    (ლიტ. )

من عيّر عُيّر     (ლიტ.