ძნელი გასახედნი კვიცი მორჩილი ცხენი ვერ დადგებაო

      Comments Off on ძნელი გასახედნი კვიცი მორჩილი ცხენი ვერ დადგებაო

A hard beginning does not  make a good end.

Un commencement dur ne fait pas de bonne fin.

Плохое начало ведет к плохому концу.

Плохому началу — плохой конец.
Лиха беда — начало.

Всякое начало трудно.

Правильное начало — половина дела.

Alim yaşadıkça koç olur, cahil yaşadıkça hiç olur

البغل الشموس  ما يتربّاش    ( ეგვიპტ.)

البغل الشموس اللي هارب قدّام أمّو ما يتربّاش    (სირ.)