ყველას ერთ არშინს მუ მიუყენებო

      Comments Off on ყველას ერთ არშინს მუ მიუყენებო

All bread is not baked in one oven.

Tout le pain n’est pas cuit dans le même four.

На свой аршин не меряй.

Всех мерить на одну меру (одной меркой).

Her ağaçtan kaşık olmaz. Her eğri ağaçtan yay olmaz.

Man soll nicht alle(s) über einen Kamm scheren.

 

وضع في كفّة ميزان واحد        (ლიტ.)

نظر بمنظاره الخاصّ   (ლიტ.)

نظر من زاويته الخاصّة    (ლიტ.)

ما تجي عجه الا من ارض بابل    (ერაყ.)

الحرامي بيفكّر كلّ الناس متلو   (სირ. / ლიბან.)