სადაც დიდ ცულს ვერ გააქვს, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს კიდეცო

      Comments Off on სადაც დიდ ცულს ვერ გააქვს, იქ პატარა ხერხს გააქვს და გამოაქვს კიდეცო

Don’t take a hatchet to break eggs (Am.).

Take not a musket to kill a butterfly (Br.)

Ne prenez pas un mousquet pour tuer un papillon.

За мухой не с обухом, за комаром не с топором

Из пушки по воробьям не стреляют

С чекушкой за пичужкой.

На комара с рогатиной.

Der Verstand sitzt im Kopfe, nicht im Barte.

Was man nicht im Kopfe hat, muss man in den Beinen haben.

Wo innen kein Verstand ist, da kommt auch keiner heraus.

List gegen List.

Becerene bal helvası azdır, beceremeyene pekmez helvası çoktur.

 

سبق الحذر القدر    (ლიტ.)

الطوب اكوى (أقوى) لو مكواري    (ერაყ.)