ყურის დაგდება

      Comments Off on ყურის დაგდება

მოსმენა, ყურის მიპყრობა; ყურადღების მიქცევა.

To keep one’s ears open; to cock up one’s ears; to prick up one’s ears

Prêter l’oreille (à)

Dresser l’oreille,

Pointer les oreilles,

Привлечь внимание.

Возбудить интерес.

Обратить на себя внимание.

Навострить уши.

Die Horcher autspannen;

die Ohren spitzen;

die Löffel spitzen.

Kulak vermek.

          أصغى إلى نصيحة شخص  (ლიტ.)

          انتصح  بنصيحة شخص(ლიტ.)