ყურის თხოვება

      Comments Off on ყურის თხოვება

მოსმენა, ყურის დაგდება, ყურადღების მიქცევა.

To keep one’s ears open

To cock up one’s ears

To prick up one’s ears

Prêter l’oreille (à)

Dresser l’oreille,

Pointer les oreilles,

Привлечь внимание.

Возбудить интерес.

Обратить на себя внимание.

Навострить уши.

Die Horcher autspannen;

die Ohren spitzen;

die Löffel spitzen.

Kulak vermek.

          أصغى إلى نصيحة شخص(ლიტ.)

          انتصح  بنصيحة شخص(ლიტ.)