ყურის მოკვრა

      Comments Off on ყურის მოკვრა

(კატეგორია: შემთხვევით გაგება)

გაგონება.

To hear something with half an ear;

To hear in passingm partially;

Chance to hear something

N’écouter que d’une oreille.

Услышать краем уха Разг.

Слушать вполуха Разг.

Er hörte nur mit einem Ohre zu;

mit halbem Ohr zuhören;

nur hald dabeisein/nur hald zuhören; aufschnappen.

Kulağına çalınmak.Kulağına girmek.İşitmek. Duymak.

 

        بلغ مسامعة شخص(ლიტ.)