ძაღლის ყბის გამობმა

      Comments Off on ძაღლის ყბის გამობმა

გაუთავებელი ლაპარაკი, ყბედობა.

To wag one’s tongue

To waste breath babbling

To bla-bla (blah-blah) in the air (Amer).

Bavarder sans arrêt.

Piquer une jasette (Canad)

Dépenser beaucoup de salive

Болтать без умолку.

Чесать язык.

Не закрывать рта.

Не смолкая, не умолкая.

J-d wird einer Sache (z.B. einem Gespräch) überdrüssig;

J-n nervös (mit viel Gerede) machen/J-m lästig fallen.

Gevezelik.

(أسمع) جعجعة ولا أرى طحنا     (ლიტ.)

      ضرب باللسان  (ლიტ.)

     هذا هراء في هراء   (ლიტ.)

    خبط في قوله(ლიტ.)

       خلط في الكلام(ლიტ.)

      يا له من سخف(ლიტ.)

    مدّ في الكلام (ლიტ.)

ليس لقوله سور يحصره      (ლიტ.)