ცხრა ენა გამოიბა

      Comments Off on ცხრა ენა გამოიბა

გაუთავებელი ლაპარაკი, ყბედობა დაიწყო.

To wag one’s tongue;

To waste breath babbling;

To bla-bla (blah-blah) in the air (Amer).

Bavarder sans arrêt.

Piquer une jasette (Canad)

Dépenser beaucoup de salive

Болтать без умолку.

Чесать язык.

Не закрывать рта.

Не смолкая, не умолкая.

Er muß seinen Schnabel  an allem wetzen;

in einer Tour reden, raffeln, kakeln;

J-d wird einer Sache (z.B. einem Gespräch) überdrüssig;

J-n nervös (mit viel Gerede) machen/J-m lästig fallen.

Dilini uzattı.

ضرب باللسان       (ლიტ.)

     هذا هراء في هراء   (ლიტ.)

    خبط في قوله(ლიტ.)

       خلط في الكلام(ლიტ.)

      يا له من سخف(ლიტ.)

(أسمع) جعجعة ولا أرى طحنا     (ლიტ.)

ديرو على حكى    (სირ. / ლიბან.)

დიდი ყბედი ვინმეა

لسان ثرثار     (ლიტ.)

     أبرم بثرثرة(ლიტ.)

    الثرثرة الفارغة (ლიტ.)

    مدّ في الكلام (ლიტ.)

       فلق الرأس بكلامه(ლიტ.)

ტვინი წაიღო ლაპარაკით…

ليس لقوله سور يحصره      (ლიტ.)

   أخذ  ببعبعة(ლიტ.)

     كثر القال والقيل في… (ლიტ.)

   (عم)   بيعمل القاضى  (სირ. / ლიბან.)

تبسّط في الكلام     (ლიტ.)

طلّق اللسان     (ლიტ.)

 طلاقة اللسان    (ლიტ.)