Tag: მორევა

მის თავზე კევრი დატრიალებულა

დიდი უბედურება დაატყდა To disaster overtook him; The black ox has trod on his foot; To go through the mill. En voir de toutes les couleurs. La malheur qui l’a… Read more »

მის თავზე წისქვილის ქვა დატრიალებულა

დიდი უბედურება დაატყდა To disaster overtook him; The black ox has trod on his foot. To go through the mill. En voir de toutes les couleurs. La malheur qui l’a… Read more »

მზე ჩაესვენა (ვისიმე, რისამე)

(ვისიმე, რისამე) საქმე ცუდად წავიდა, დამარცხდა (ვინმე), განწირულია (ვინმე) It’s gone goose with him.(Am). Il peut aller se rhabiller Finita la comedia. Un point c’est tout Все кончено. Его солнце… Read more »

მეხი დაატყდა თავზე

დიდი უბედურება შეემთხვა, შეძრწუნდა Like a bolt from the blue; Like a thunderbolt from a clear sky; Like a thunderbolt out of a clear from nowhere; Out of the blue;… Read more »

მეორედ მოსვლა

საშინელება, უბედურება, კატასტროფა The Advent; the Second Coming;  the day of Judgement; the day of the Last Judgement;  Doomsday Jugement dernier; Второе пришествие. Wörtlich: „die Wiederkunft Christi”. übertragene Bedeutung: Strafe… Read more »

კუდის ამოძუება

შერცხვენილი, გაწბილებული, დამარცხებული გაქცევა, გაპარვა To get one’s tail down; to have one’s tail between one’s legs; To look like a whipped puppy Avoir l’oreille basse. La queue entre les… Read more »

კუდით ქვა ასროლინა

სასტიკად დაამარცხა, შავი დღე აყარა, სამარცხვინოდ გააქცია To teach someone a lesson; to make it hot for someone; to show someone a thing or two. En faire voir; Emmener (qn)… Read more »

კოვზის ნაცარში ჩავარდნა

(კატეგორია: იმედის გაცრუება) მარცხის განცდა, წამოწყებული საქმის ჩაშლა, იმედის გაცრუება To wind up with egg on one’s/somebody’s face; To miss the boat;  to put one’s foot in it; to lay… Read more »

კისრის მოტეხა

დამარცხება, მოსპობა, დაღუპვა; მორევა, დამორჩილება To screw one’s/somebody’s neck; to twist one’s/somebody’s neck; to wring one’s/somebody’s neck. Dévisser la tête à (qn) Tordre le cou Tordre le cou à (qn)… Read more »

კისრის მოგრეხა

დამარცხება, განადგურება, მორევა To screw one’s/somebody’s neck ; to  twist one’s/somebody’s  neck; To wring one’s/somebody’s  neck. Dévisser la tête à (qn) Tordre le cou Tordre le cou à (qn) (colloq)… Read more »

კერა გაუქრა

ოჯახის მოშლა, დანგრევა, განადგურება To ruin/ destroy the  family;  to die out. être dévasté par la mort, Devenir désert. Разрушить семью. Развалить семью. Wörtlich: „etwas (Familienleben) kommt zu einem Ende.“…. Read more »

კერის გაცივება

ოჯახის მოშლა, დანგრევა, განადგურება To ruin/ destroy the  family;  to die out. être dévasté par la mort, Devenir désert. Потухший/холодный очаг. Разоренный очаг. Разрушить семью. Wörtlich:  „den Herd erkalten.“ übertragene… Read more »

კერაზე წყლის დასხმა

ოჯახის დაქცევა, განადგურება, კერის გაცივება To ruin/destroy somebody; to to die out être dévasté par la mort, Devenir désert. Потухший/холодный очаг. Разоренный очаг. Разрушить семью. Wörtlich: „auf den Familienherd Wasser… Read more »

ზურგზე ბოლის ადენა

დამარცხება, განადგურება To knock the spots off; to knock somebody into fits; to crush somebody Défaire ; mettre en déroute; Истребить, сжить со света, свести в могилу, уложить в могилу, свести… Read more »

დედამიწიდან აღგვა

მოსპობა, განადგურება, გადაშენება To wipe off (away from) the face of earth;  raze (level) something to the ground Biffer de la Terre; Faire disparaître de la face de la terre…. Read more »

დედამიწა გაირღვეს და თან ჩაიტანოს!

დაიღუპოს, მოისპოს, მოკვდეს. It‘s a wonder the earth doesn‘t open and swallow somebody up! May God strike him dead!. La terre brûle sous leurs pieds.И как только земля носит Разг…. Read more »

დედაბუდიანად მოთხრა

მოსპობა, განადგურება, გაცამტვერება Annihilate, consume, depopulate, destroy, exterminate ; put to the sword, wipe out, devastate. Exterminer, détruire. Погубить, стереть с лица земли, стереть в мелкий порошок, вогнать в гроб Грубо-прост.,… Read more »

ბოლო მოუღო

მოკლა, გაანადგურა To terminate; to ruin, to destroy; to bugger; to finish off; to give a kiss of death; to pack a thing up; Achever; perdre, ruiner; mettre à bas…. Read more »

კერაზე ცეცხლი ჩამიქრო

ხატოვ. დამიშავა, მეტად წამიხდინა საქმე, დამღუპა, დამანელა. To be damaged, ruined by somebody. Ruiner;   endommager; ravager; mettre en mauvaise état, Потушить огонь в очаге – (иноск.) погубить, истребить, извести, сживать… Read more »

მატყლივით გაპენტვა

–ხატოვ. გაკრიტიკება, გალანძღვა, გაბაიბურება. Fig: To criticize; to assault; to take a pot-shot at. Fig:Critiquer; assaillir; attaquer,insulter,se moquer de Разносить Разг. пропесочивать Разг., брать под контроль. Судить, порицать, сравнять с землей, смешать… Read more »

Page 2 of 4
1 2 3 4