Category: ხასიათი/თვისება

გულის დაყენება

ხატოვ. ხასიათს გამოკეთება. კარგ გუნებაზე დადგომა. To relieve one’s feelings;  to disburden one’s mind; to perk up one’s mood Soulager,  être de bonne humeur, Сердце успокоилось, душа успокоилась. На сердце/… Read more »

გულის დაკლება

ხატოვ. სურვილის სავსებით ვერ შესრულება, უკმაყოფილება. To be dissatisfied; to be broken-hearted Être mécontent; manquer quelque chose à quelqu’un,ne pas reussir ; Человек предполагает, а Бог располагает; ожидания не оправдались, чувство… Read more »

გულის ამრევი

ხატოვ. საზიზღარი, საძაგელი, თავის მომაბეზრებელი, ცუდი, უვარგისი. Nauseous; brinish, distasteful, emetic; boring, annoying, irksome; pain in the neck. Désagréable,  émétique; ennuyeux, embêtant ; barbant,emmerdant Отвратительный, тошнотворный, омерзительный, отталкивающий, глаза бы мои… Read more »

გული ეთანაღრება

ხატოვ. გულს აკლია, უკმაყოფილოა, გულნაკლულადაა. To be displeased; dissatisfied; discontented. Être mécontent, ne pas aimer Быть недовольным, иметь сердце на кого-л., быть в претензии, испытывать сожаление, иметь неприятный осадок. Wörtlich:… Read more »

გველის წიწილა

–ხატოვ. ავი, მოღალატე. დაუნდობელი ადამიანი. Lit:A young snake. Fig:  A wicked, evil, merciless, ruthless person. Lit:Un petit serpent Fig: Une personne impitoyable, cruelle, insensible, inhumaine Змееныш –  разг. сниж.  хитрый, злобный человек… Read more »

გველის ყურება

– ხატოვ. ბოროტი, მოღალატე, დაუნდობელი, გაუტანელი ადამიანის ცქერა. Fig: A wicked, merciless look. Fig: Regarder une personne impitoyable. méchante, Jeterunregard impitoyable. Змеиный взгляд, злой/невыносимый/гипнотический взгляд. Wörtlich: « (vor sich) eine Schlange sehen ». übertragene Bedeutung:… Read more »

გველი

–ხატოვ. ავი და მოღალატე, დაუნდობელი ადამიანი, მზაკვარი, მუხანათი. Lit: Toady, lickspittle Fig: Evil, merciless; sly, arch; traitor; junkyard dog. Lit:Lèche-bottes Fig:Mal, impitoyable; rusé, Змея, гадюка, злюка Разг., ехидина, ехидна,  Прост., гадина. Wörtlich:… Read more »

გველაძუა

–ხატოვ. გაიძვერა, გაქნილი, ეშმაკი ადამიანი. Fig: A lustful, cunning  person, an old fox; a junkyard dog; hypocrite. Fig:Une personne lascive, malin. Пройдоха Разг.-сниж., плут, жуликоватый человек, старая лиса. Ласки в глазки…. Read more »

გესლიანი ენა

–ხატოვ. დამცინავი, ბოროტი, გულის მომკვლელი. Lit: A venomous tongue Fig:  A scoffer, mocker;  have a venomous tongue. Lit: Venin, poison Fig:Moqueur, railleur, déchirant. Острый на язык, острый язык страшнее пистолета. Wörtlich: « eine… Read more »

გაჯიქება

–გაკერპება, თავისნათქვამობა, დაჩემება რისამე და იმაზე ხელის აუღებლობა, სიტლანქე, უშერობა, გულქვაობა. Lit: To be as stubborn as a snow leopard Fig: To become stubborn, to stand/to hold one’s ground; to stick… Read more »

გაცვეთილი

–ხატოვ. მატყუარა, გაიძვერა, ეშმაკი, ქლესა, გამოქნილი, უსირცხვილო. Worn out – Lit: worn out, disused, ripped, tattered Fig: Liar, swindler, cunning, cheater, hoaxer, fraudster; a fox; a tall tale. Lit:Usé, désaffecté,… Read more »

გაქნილი

–ხატოვ. უნამუსო, ნამუსგაწყვეტილი, ქლესა, ბინძური. Lit: Smth dissolved in the liquid Fig: Dishonest, shameless, impudent; flatterer, lickspittle. Lit: Dissous dans le liquide Fig:Malhonnête, effronté, flatteur, lèche-bottes Растворенный в чем-то (досл.). Бесстыжий, наглый,… Read more »

გაქირი

–ხატოვ. ახირებული, ჯიუტი, თავისნება კაცი. Lit: Untamed; wild (horse) Fig: Stubborn, unbridled, uncurbed. Lit:Sauvage, Fig:Têtu, déchaîné, débridé. Необъезженный (о коне) (досл.) Необузданный (характер), неистовый, буйный, неукротимый. Mec. Huysuz, inatçı biri. معنى حرفيّ… Read more »

გაქვავება

–ხატოვ. სიკვდილი, უძრავად გაჩერება; განფიცხება, გაჯიუტება. Lit: To turn to stone; to harden into stone; Fig: To stand stock-still; to harden; to become stubborn Lit:Se tourner pour devenir une pierre; Fig:Rester (cloué)… Read more »

გატეხილი კოვზივით ჩარევა რაშიმე

ხატოვ. მეტიჩრობა, კაცის მიერ მონდომება იმის გაკეთებისა, რაც არ შეუძლია. Fig: To meddle (with, in); to take on a job one can’t handle;  to bite off more than one can… Read more »

მოუდრეკელი/ჯიქური

–ხატოვ. მოუდრეკელი, გამართული, მოუხრელი, თავისნათქვამა. Fig: Unbending; inflexible; stubborn; Fig: Tetu, tetu comme un an. Тот, кто никуда не свернет. Тот, кто держит слово. Несгибаемый (человек), неколебимый, стойкий, непреклонный (характер). Wörtlich:… Read more »

გამოქნა/ გამოიქნება

ხატოვ. გამოწვრთნა, გაეშმაკება, გაქლესავება. Be a toader, toadeater, adulator, apple polisher, apple-polisher, back scratcher, bootlicker; to be trained; to learn  to claw favour with (someone); to become smooth-tongued and ingratiating… Read more »

Page 2 of 4
1 2 3 4