Tag: მორევა

განქარვა

(კატეგორია: უყაირათოდ დახარჯვა) ხატოვ. მოსპობა, განადგურება, ამოგდება, გაბათილება, გაუქმება. Fig: To destroy;  to ruin; to banish; to abolish; to eliminate. Fig:À détruire,  ruiner; bannir; supprimer; éliminer, anéantir (Все) пустить на ветер…. Read more »

განიორწყლება

–ხატოვ. მოსპობა, გაჩანაგება Fig: To destroy, ruin; to ravage, to devastate; to level to ground Fig:Détruire, ruiner; ravager, dévaster Добавить немного чесночной приправы в большое количество воды (досл.). Промотать, промотать… Read more »

კარის გამოკეტვა

–ხატოვ. ოჯახის ამოწყდომა, სახლში ცოცხალი არსების დაურჩენლობა. Fig: To die out; there is not a single living soul left in the family Fig:S’éteindre; il n’y a pas d’un seul âme vivante… Read more »

მიწაზე გაათრია/ათრია

–ხატოვ. გალანძღვა, შეგინება, შერცხვენა, გაკიცხვა, აუგის თქმა, გმობა, შეურაცხყოფა. To cling (cast, throw) dirt at; to swear; To blame, to disgrace, to disfame somebody. To denounce, to offend. Jurer; accuser,… Read more »

გათელვა

–ხატოვ. დაჩაგვრა, მორევა, შეწუხება, დაზარალება, შევიწროვება. Fig: To oppress, to overbear, to overcome; to disturb, to hurt, to damage; Fig:Opprimer, dominer, surmonter; déranger, endommager,gener Растоптать,  попрать, унизить, уничтожить, вытереть ноги,… Read more »

ბურნუთად ქცევა

–ხატოვ. მოსპობა. Fig: To be destroyed, to be ruined. Fig:Être détruit, être ruiné. Превратиться в пыль. В пух и прах (рассыпаться) –  Прост. Экспрес. разбить, разгромить; проиграться. Полностью до основания. wörtlich: « zum Schnupftabak werden »…. Read more »

ბრეს ადენა

ხატოვ.დამარცხე ბა, დათრგუნვა, გაცამტვერება. Fig: To overcome someone; to win someone; to conquer someone; to destroy someone; to raze to the ground. Fig:Surmonter; gagner; opprimer, conquérir; détruire. raser. Одолеть, одержать верх,… Read more »

ბოლოს მოღება

–ხატოვ. საქმის გათავება, დამთავრება, დასრულება, მოსპობა, მოკვლა; დასრულება სიცოცხლისა, გაღარიბება; განადურება. Lit: To come to an end; to put an end to Fig: To finish, to complete; to ruin, to kill, to… Read more »

ბოლომოღებულია

–საქმის გათავება, დამთავრება, დასრულება, მოსპობა, მოკვლა; დასრულება სიცოცხლისა, გაღარიბება; განადურება. Lit:To come to an end; to put an end to Fig: To finish, to complete; to ruin, to kill, to pass… Read more »

ბოლის ადენა

იხ. განადგურება To ruin, destroy Anéantir Дым коромыслом – (иноск.) шум, беспорядок (намек на беспорядочное движение клубов дыма).გა Дам столбом, свистопляска, неразбериха. wörtlich: « eine Staubwolke/einen Rauch entstehen lassen; Staub aufwirbeln… Read more »

ბედის შეცვლა

– გაუბედურება, გასაცოდავება. To reverse fortune; to become unhappy. Devenir malheureux Судьба отвернулась Удача отвернулась. Судьба повернулась спиной. Роковое невезение. Несчастливое стечение обстоятельств. wörtlich: « das Schicksal wechseln ». übertragene Bedeutung: J-m… Read more »

ბედის შეკვრა

–ხატოვ. საქმის ცუდად წასვლა, უბედურება, დამარცხება, ზარალი, Fig: Ambs ace, bad luck, hard cheese (colloq.); ill-lick, misfortune. Fig: Malchance,malheur,la chute,l’ennui,souci, des embarras Судьба отвернулась. Судьба повернулась спиной. Роковое невезение. Несчастливое… Read more »

ბედის გაბრუნება

–ხატოვ. ბედნიერების მოშორება, არიდება. Fig: To escape one’s fate; To avoid one’s fate. Renoncer au Bonheur, jeter l’éponge, renoncer définitivement à. Судьба отвернулась. Судьба повернулась спиной. Счастье изменило. wörtlich: « J-s… Read more »

ბედისა და თავის წყევლა

– იხ. თავბედის წყევლა. To cry in one’s beer To moan one’s fate To rail at fate To belabour oneself for a fod and a knave. Maudir, vouer au malheur,… Read more »

ბედის გაშავება

ხატოვ. ცუდად წასვლა საქმისა, დაღუპვა, დამარცხება, გაუბედურება. To become unfortunate. To fall into trouble/ hardship Devenir malheureux,dépourvu Судьба повернулась темной стороной (досл.); Плохи дела; Дело плохо Дело пахнет керосином Разг…. Read more »

ბანისა და ერდოს თავზე დაქცევა

–ხატოვ. მოსპობა, განადგურება. Lit: To destroy one’s house. Fig: To ruin, to destroy somebody. To raze/level to the ground. Fig: Faire disparaître, réduire à néant, faire table rase. Lit:Détruire sa maison. Fig: Faire… Read more »

აძაღლება

– პირდ. ძაღლს დამსგავსება. ხატოვ. ადამიანური ყოფის წართმევა, ძაღლის მდგომარეობამდე მისვლა, დაღუპვა. Lit: To resemble a dog. Fig: A miserable existence, a life full of troubles or unhappiness: dog’s live; lousy life…. Read more »

აღგვა პირისაგან მიწისა

ხატოვ. განადგურება Fig : To wipe somebody/ something  off (away from) the face of the earth; To raze (a town) to the ground; to level something to the ground;  to… Read more »

ბოლომდე ამოჭმა

–ხატოვ. დახოცვა, მოკვლა, მოსპოვა, სხვისი გაქრობა და თვითონ გადარჩენა. Lit: To eat away, to eat up; to gobble; to gulp down Fig: To eat away; to kill, to ruin. To dispatch to… Read more »

ამომგდებელი

ხატოვ. მომსპობი, გამნადგურებელი, გამჩანაგებელი, იავარმყოფელი. Fig: Destroyer, exterminator, undoer, ruiner. Fig: Naufrageur; mauvais genie; destructeur; exterminateur, ruineux Разрушитель Разоритель Губитель wörtlich:  „ein Vernichter“. übertragene Bedeutung: Einer, der Unheil stiftet; Einer, der j-s… Read more »

Page 3 of 4
1 2 3 4